Een goed debiteurenbeheer is van zeer groot belang voor een onderneming. Als uw klanten niet of niet tijdig u betalen kan er binnen uw onderneming een liquiditeitsprobleem ontstaan.

Tijdig en consequent aanmanen is essentieel om betaling gedaan te krijgen. Dit kan schriftelijk gebeuren, maar met een telefoongesprek krijgt men vaker meer voor elkaar. Als ondernemer heeft u hier vaak de tijd niet voor of vindt het vervelend om een dergelijk gesprek aan te gaan. Wij kunnen deze last  van u overnemen. In een dergelijke vervelende situatie blijft u dan buiten beeld van uw klanten.

Als er na een aanmaning nog steeds niet wordt betaald, kunnen wij ook de incasso voor u verzorgen. Met behulp van een groot, landelijk opererend incassobureau hebben wij zo al regelmatig betaling van openstaande vorderingen voor elkaar gekregen.