Minimaal één keer per jaar dient u als ondernemer een jaarrekening op te stellen. Dit voor zowel eigen gebruik als voor de Belastingdienst, bank of andere geldverstrekkers. Besloten Vennootschappen en andere rechtspersonen dienen ook hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Op basis van de administratie, gedaan door ons of uzelf, kunnen wij de jaarrekening van uw onderneming samenstellen.

Om de beste jaarstukken samen te kunnen stellen worden besprekingen gehouden. Tijdens deze besprekingen wordt niet alleen naar het eindresultaat gekeken, maar worden de toekomst en mogelijkheden van uw onderneming doorgenomen. Waar nodig wordt advies gegeven om uw bedrijfsvoering verder te optimaliseren.

Ook andere rapportages kunnen door ons voor u worden verzorgd. Dit kunnen regelmatig weerkerende rapportages zijn, maar bijvoorbeeld ook ad hoc rapportages. In overleg wordt bepaald welke gegevens u gerapporteerd wilt hebben en met welke frequentie dit moet gebeuren.