particulieren

Tegen een vriendelijk tarief kunnen ook particulieren bij Ooms Administratiekantoor terecht voor het verzorgen van hun aangifte Inkomstenbelasting.

Voor het nagaan van de voor de Inkomstenbelasting benodigde zaken kunt u de checklist downloaden onder aan de pagina.

Verwacht u belasting terug te krijgen omdat u een aftrekpost heeft, of verwacht u belasting te moeten betalen omdat u inkomsten heeft waarover geen belasting wordt ingehouden, dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Ook aanvragen, wijzigen en/of stopzetten van uw Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kindertoeslag en/of Kindgebonden budget en het eventueel indienen van een bezwaar op een aanslag of beschikking kan door ons worden verzorgd.

U kunt bij ons ook terecht voor het verzorgen van de aangifte Erfbelasting en Schenkbelasting.