loonheffing

De aangiften Loonheffing zijn onderdeel van het verzorgen van de salarisadministratie. Loonheffing is de verzamelnaam voor Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen .

Ook de premies voor de werknemersverzekeringen worden via de aangifte Loonheffing afgedragen.

Het verzorgen van deze aangiften is onderdeel van de salarisadministratie die door ons verzorgd kan worden.