Bij het uitbetalen van dividend dient de onderneming over deze uitkering Dividendbelasting in te houden en af te dragen. Deze ingehouden belasting kan verrekend worden met de Inkomstenbelasting dan wel Vennootschapsbelasting.

Het is van belang dat de aangifte binnen de gestelde termijn wordt ingediend en de verschuldigde belasting wordt afgedragen.

Wij kunnen deze aangifte(n) voor u verzorgen.