vennootschapsbelasting

Jaarlijks moeten vennootschappen aangifte Vennootschapsbelasting worden gedaan. Soms moeten ook verenigingen en stichtingen aangifte Vennootschapsbelasting doen.

Na het opstellen van de jaarrekening verzorgen wij de aangifte, rekening houdend met alle fiscale mogelijkheden.

De aangifte wordt, voordat deze wordt ingediend, met u doorgenomen.